Temperatur och Luftfuktighet

Den Rödfotade Skogssköldpaddan är som jag tidigare nämt en tropisk landsköldpadda som lever i Sydamerika i nära anslutning till regnskogen. I regnskogen och på savannen råder det ett tropiskt klimat året runt med få variationer, alltså mycket varmt (29 – 33 °C) på dagen och med något svalare på natten (c:a 20 °C). Luftfuktigheten är hög och ligger på mellan 60 och 80 %, dagsljus/solljus råder 12 – 14 timmar per dygn.

För att kunna erhålla ungefär samma förutsättningar hemma som sköldpaddan har det i vilt tillstånd, så krävs det någon form av värme. Vanligast är att man använder s.k värmelampor där sköldpaddan kan lägga sig och “tanka” värme under. Det finns flera typer av värmelampor att köpa; kombinationslampor som ger vitt ljus+UV-ljus+värme, lampor som ger vitt ljus+värme, lampor som ger rött ljus+värme och lampor som endast ger värme. Många använder dessutom numera en värmeslinga istället som man placerar under bottensubstratet. Denna värmer då upp hela botten som duschas med vatten, vilket har till följd att man erhåller både värme och en hög luftfuktighet när detta förångas. I regnskogen så värms ju marken upp under hela dagen av solen och är alltså varm och fuktig konstant, vilket man här försöker efterlikna.

Temperaturen inne i sköldpaddans utrymme bör alltså ligga strax under 30 °C och med möjlighet för sköldpaddan att få ännu varmare under själva värmelampan. Här får man i regel prova sig fram lite avseende styrkan på lampan. Börja med lite mindre lampa, 50-75 W och byt ut till större 100-150 W om det inte skulle räcka. Det är även bra om man har mer än en värmelampa, helst med olika styrkor om utrymmet tillåter, eftersom sköldpaddan då kan välja själv var den vill värma sig.

Fukta är lite svårare att åstadkomma till sin sköldpadda, speciellt om man har en öppen låda och inte något slutet utrymme. Sköldpaddan behöver ganska hög luftfukta för att inte torka ut och för att den ska må bra, mindre individer är känsligare än större. Små ungar skall få möjlighet att sitta i vatten 15-20 min per dag och bör duschas samtidigt. Större skall ha tillgång till vatten så att de kan bada när de vill.

Det finns flera sätt att höja luftfuktigheten till sköldpaddan :

  • Duscha utrymmet minst en gång per dag
  • Plantera göna växter (OBS! ej giftiga)
  • Täck över utrymmet med t.ex plexiglas om öppen låda används
  • Installera utrustning för fukta eller regnsystem

Man bör hålla koll på både temperatur och luftfuktighet m.h.a mätutrustnig, det finns bra kombinationsinstrument att köpa

Thermo_1 Humidity_1 Nebler_1Terrarium14