© Copyright 2012-2016

© Copyright 2012-2016 Mikael Åhlander

En del av bilderna här visas med tillstånd av Jeff LaBorde, Californien USA och John R, USA

(Some of the pictures with courtesy Jeff LaBorde, California USA and John R, USA).